การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165863087
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 24 หน้า, 168 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WF145 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาด้วยการสูดออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง ภาวะหายใจล้มเหลว -- การรักษา
การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy

นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024178 - ยืมได้
2 7024179 - ยืมได้
3 7024180 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0