อายุรศาสตร์ทันใจ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799723
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 566 หน้า, 21 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาโรค อายุรศาสตร์ -- รวบรวม การวินิฉัยโรค
อายุรศาสตร์ทันใจ

มณฑิรา มณีรัตนะพร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศรีสกุล จิรกาญจนากร, บรรณาธิการ
 • นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024181 - ยืมได้
2 7024182 - ยืมได้
3 7024183 - ยืมได้
4 7024184 - ยืมได้
5 7024185 - ยืมได้
6 7024186 - ยืมได้
7 7024187 - ยืมได้
8 7024188 - ยืมได้
9 7024189 - ยืมได้
10 7024190 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0