กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9749993705
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 21
 • สำนักพิมพ์: สามลดา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 304 หน้า, 29 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

วิไล ชินธเนศ

ผู้แต่งร่วม

 • มนตกานต์ ตันสถิตย์
 • ธันวา ตันสถิตย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024253 - ยืมได้
2 7024254 - ยืมได้
3 7024255 - ยืมได้
4 7024256 - ยืมได้
5 7024257 - ยืมได้
6 7024258 - ยืมได้
7 7024259 - ยืมได้
8 7024260 - ยืมได้
9 7024261 - ยืมได้
10 7024262 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0