แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas

 • สถานะ: (2/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164342378
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แอร์โรว์ มัลติมีเดีย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 224 หน้า, 30 cm. (850 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QS17 อ282ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas

แอชเวลล์, เคน

ผู้แต่งร่วม

 • น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024263 30 ต.ค. 2022, 12:10 ระหว่างยืม พิกุล ตินามาส
2 7024264 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
3 7024265 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2