กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786160451814
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-05
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 30 cm. (595 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ป227ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology

ปาร์รามอง (Parramon)

ผู้แต่งร่วม

 • ภุชงค์ เดชอาคม, ผู้แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024266 - ยืมได้
2 7024267 - ยืมได้
3 7024268 - ยืมได้
4 7024269 - ยืมได้
5 7024270 - ยืมได้
6 7024271 - ยืมได้
7 7024272 31 ส.ค. 2023, 11:48 ระหว่างยืม ธิติกาญจน์ ใจบาน
8 7024273 - ยืมได้
9 7024274 - ยืมได้
10 7024275 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1