รังสีวินิจฉัย : Diagnostic radiology

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435841
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 536 หน้า, 30 cm. (700 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WN180 ร212
 • Tags (หัวเรื่อง):
รังสีวินิจฉัย
รังสีวินิจฉัย : Diagnostic radiology

วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024281 - ยืมได้
2 7024282 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0