ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165776370
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 146 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WU190 ต247ท เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
ทันตวัสดุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024283 - ยืมได้
2 7024284 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0