การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับซ้อน = Complex primary total knee arthroplasty

 • สถานะ: (1/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165822657
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 367 หน้า, 26 cm. (1,500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WE870 ว172ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ข้อเข่าเทียม ข้อเข่าเสื่อม -- ศัลยกรรม ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024285 - ยืมได้
2 7024286 24 ก.ค. 2022, 17:40 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1