ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165771634
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 228 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WT120 ส241ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้สูงอายุ -- การดูแลและสุขวิทยา ผู้สูงอายุ -- การดูแล การส่งเสริมสุขภาพ -- ในวัยชรา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024287 - ยืมได้
2 7024288 - ยืมได้
3 7024289 - ยืมได้
4 7024290 - ยืมได้
5 7024291 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0