วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165778480
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 267 หน้า, 26 cm. (395 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QW805 ว211
 • Tags (หัวเรื่อง):
สตรีมีครรภ์ -- การให้วัคซีน
วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024312 - ยืมได้
2 7024313 - ยืมได้
3 7024314 - ยืมได้
4 7024315 - ยืมได้
5 7024316 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0