เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745337152
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 26 cm. (259 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA308 ช171ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ เวชศาสตร์ชุมชน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024317 - ยืมได้
2 7024318 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
3 7024319 - ยืมได้
4 7024320 - ยืมได้
5 7024321 - ยืมได้
6 7024322 - ยืมได้
7 7024323 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
8 7024324 - ยืมได้
9 7024325 - ยืมได้
10 7024326 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2