ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168201107
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-18
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 617 หน้า, 26 cm. (440 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WE140 ป574
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก -- การรักษา ความเจ็บปวด
ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024327 24 ก.ค. 2022, 17:40 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
2 7024328 - ยืมได้
3 7024329 - ยืมได้
4 7024330 - ยืมได้
5 7024331 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1