ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435308
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 660 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: W20.5 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ -- วิจัย การแพทย์ -- สถิติ
ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research

พรรณี ปิติสุทธิธรรม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024347 - ยืมได้
2 7024348 - ยืมได้
3 7024349 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0