การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164681149
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-08
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 590 หน้า, 26 cm. (520 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY20.5 ร214ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- วิจัย การพยาบาล   -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024350 - ยืมได้
2 7024351 - ยืมได้
3 7024352 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
4 7024353 - ยืมได้
5 7024354 - ยืมได้
6 7024355 1 ธ.ค. 2023, 13:23 ระหว่างยืม ปวีณา ยศสุรินทร์
7 7024356 - ยืมได้
8 7024357 - ยืมได้
9 7024358 12 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พิมลพรรณ เนียมหอม
10 7024359 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3