กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786117089046
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 26
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์อักษร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 334 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY100 พ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024360 - ยืมได้
2 7024361 - ยืมได้
3 7024362 - ยืมได้
4 7024363 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐณิชา ณ วรรณติ๊บ
5 7024364 - ยืมได้
6 7024365 6 ก.พ. 2023, 16:38 ระหว่างยืม ชญานุตม์ เตชะมงคล
7 7024366 - ยืมได้
8 7024367 - ยืมได้
9 7024368 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กฤตยา ท้าวหอม
10 7024369 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3