ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164220720
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-05-07
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 182 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB182 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเป็นลม
ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ

ธรณิศ จันทรารัตน์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024370 - ยืมได้
2 7024371 - ยืมได้
3 7024372 - ยืมได้
4 7024373 - ยืมได้
5 7024374 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0