ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165827294
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 164 หน้า, 21 cm. (130 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY154 ว231ภ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ช็อก -- การพยาบาล
ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies

วิจิตรา กุสุมภ์

ผู้แต่งร่วม

 • สุนันทา ครองยุทธ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024375 - ยืมได้
2 7024376 - ยืมได้
3 7024377 - ยืมได้
4 7024378 - ยืมได้
5 7024379 - ยืมได้
6 7024380 - ยืมได้
7 7024381 - ยืมได้
8 7024382 - ยืมได้
9 7024383 - ยืมได้
10 7024384 - ยืมได้
11 7024385 - ยืมได้
12 7024386 - ยืมได้
13 7024387 - ยืมได้
14 7024388 - ยืมได้
15 7024389 - ยืมได้
16 7024390 - ยืมได้
17 7024391 - ยืมได้
18 7024392 - ยืมได้
19 7024393 - ยืมได้
20 7024394 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0