ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164220737
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 232 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QY25 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวินิจฉัยโรค เทคนิคห้องปฏิบัติการคลินิก
ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice

ภัสรา อาณัติ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024415 - ยืมได้
2 7024416 - ยืมได้
3 7024417 - ยืมได้
4 7024418 - ยืมได้
5 7024419 - ยืมได้
6 7024420 - ยืมได้
7 7024421 - ยืมได้
8 7024422 - ยืมได้
9 7024423 - ยืมได้
10 7024424 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0