การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741960767
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 231 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WJ368 อ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคไต -- การรักษาด้วยยา ไต -- โรค -- การรักษาด้วยยา บริการเภสัชกรรม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024430 - ยืมได้
2 7024431 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0