วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740340560
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 264 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: W20.5 จ258ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024432 - ยืมได้
2 7024433 - ยืมได้
3 7024434 - ยืมได้
4 7024435 - ยืมได้
5 7024436 15 ก.พ. 2023, 13:22 ระหว่างยืม ณัฎฐชญาดา ราชวัง
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1