การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165146586
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 29 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY152 น231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024444 - ยืมได้
2 7024445 - ยืมได้
3 7024446 - ยืมได้
4 7024447 - ยืมได้
5 7024448 - ยืมได้
6 7024449 - ยืมได้
7 7024450 - ยืมได้
8 7024451 - ยืมได้
9 7024452 - ยืมได้
10 7024453 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0