การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Gastrointestinal cancer screening

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435827
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WI141 พ62ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- โรค ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- มะเร็ง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024474 - ยืมได้
2 7024475 - ยืมได้
3 7024476 - ยืมได้
4 7024477 - ยืมได้
5 7024478 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0