ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164220683
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 350 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WO700 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
บาดแผลและบาดเจ็บ -- การรักษา แผลเป็น -- การรักษา
ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management

ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024528 - ยืมได้
2 7024529 - ยืมได้
3 7024530 - ยืมได้
4 7024531 - ยืมได้
5 7024532 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0