พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

 • สถานะ: (1/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165720304
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: วนิดาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 116 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ช151พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชปฏิบัติ
พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024533 17 พ.ย. 2022, 11:52 ระหว่างยืม อัมภิชา นาไวย์
2 7024534 - ยืมได้
3 7024535 - ยืมได้
4 7024536 - ยืมได้
5 7024537 - ยืมได้
6 7024538 - ยืมได้
7 7024539 - ยืมได้
8 7024540 - ยืมได้
9 7024541 - ยืมได้
10 7024542 - ยืมได้
11 7024543 - ยืมได้
12 7024544 - ยืมได้
13 7024545 - ยืมได้
14 7024546 - ยืมได้
15 7024547 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1