หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262102
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 281 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ณ17ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024553 - ยืมได้
2 7024554 13 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
3 7024555 - ยืมได้
4 7024556 - ยืมได้
5 7024557 - ยืมได้
6 7024558 - ยืมได้
7 7024559 - ยืมได้
8 7024560 - ยืมได้
9 7024561 - ยืมได้
10 7024562 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1