การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169186793
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-19
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 519 หน้า, 26 cm. (1,200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB310 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1

ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ]

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024563 - ยืมได้
2 7024564 - ยืมได้
3 7024565 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0