กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165727747
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โคราชอิงค์เจ็ท 2010
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 192 หน้า, 26 cm. (168 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY150 อ154ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้ใหญ่ -- แบบฝึกหัด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024577 - ยืมได้
2 7024578 - ยืมได้
3 7024579 - ยืมได้
4 7024580 - ยืมได้
5 7024581 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0