ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740340652
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 26 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WT155 ว231ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคอัลไซเมอร์ -- การรักษา โรคอัลไซเมอร์ -- การป้องกัน โรคอัลไซเมอร์ -- การป้องกันและควบคุม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024582 - ยืมได้
2 7024583 - ยืมได้
3 7024584 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0