เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164385467
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 321 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV80 ภ251 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
เภสัชวิทยา สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง

จินตนา สัตยาศัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเสัชวิทยา

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ภัสสร ลุงจันทร์ 18 ก.พ. 2024, 00:09
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024585 - ยืมได้
2 7024586 - ยืมได้
3 7024587 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0