การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162716492
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 202 หน้า, 26 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QV55 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การใช้ยา ยา -- การใช้และขนาด
การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country

อานุภาพ เลขะกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • พรเพ็ญ แสงถวัลย์, บรรณาธิการ
 • ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024588 - ยืมได้
2 7024589 - ยืมได้
3 7024590 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0