ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 32 = National surgical week 2021; solidify surgical knowledge

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168061107
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-09
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 660 หน้า, 21 cm. (1,200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WO100 ศ217 เล่มที่: 32
 • Tags (หัวเรื่อง):
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 32 = National surgical week 2021; solidify surgical knowledge

พรพรหม เมืองแมน, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศุภกานต์ เตชะพงศธร, บรรณาธิการ
 • สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์, บรรณาธิการ
 • เทิดภูมิ เบญญากร, บรรณาธิการ
 • ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์
 • วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024591 - ยืมได้
2 7024592 - ยืมได้
3 7024593 - ยืมได้
4 7024594 - ยืมได้
5 7024595 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0