ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Health literacy : concepts, theories and applications

 • สถานะ: (1/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165868648
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ขอนแก่นการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 228 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ก251ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ ความรู้ทางสุขภาพ ความรอบรู้ทางสุขภาพ -- การประเมิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024596 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
2 7024597 - ยืมได้
3 7024598 - ยืมได้
4 7024599 - ยืมได้
5 7024600 - ยืมได้
6 7025551 - ยืมได้
7 7025552 - ยืมได้
8 7025553 - ยืมได้
9 7025554 - ยืมได้
10 7025555 - ยืมได้
11 7025556 - ยืมได้
12 7025557 - ยืมได้
13 7025558 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1