มะเร็งกระเพาะอาหาร = Gastric adenocarcinoma

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165860642
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WI320 ม211
มะเร็งกระเพาะอาหาร = Gastric adenocarcinoma

รภัส พิทยานนท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024601 - ยืมได้
2 7024602 - ยืมได้
3 7024603 - ยืมได้
4 7024604 - ยืมได้
5 7024605 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0