การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน = Point of care ultrasound for emergency patient

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165863414
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 103 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WN208 ก167ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวินิจฉัยด้วยคลื่นเหนือเสียง การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024606 - ยืมได้
2 7024607 - ยืมได้
3 7024608 - ยืมได้
4 7024609 - ยืมได้
5 7024610 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0