ชีวเคมีทางการแพทย์ของไขมัน = Medical biochemistry of lipids

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165822664
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เมืองที่พิมพ์: อุบลราชธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 106 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QU85 พ67ช
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชีวเคมี ลิปิด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024611 - ยืมได้
2 7024612 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0