โรคติดต่ออุบัติใหม่ - โรคติดต่อที่น่าสนใจ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165780469
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Feel good Publishing
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 207 หน้า, 21 cm. (165 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WC100 ณ213ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคติดต่อ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024613 - ยืมได้
2 7024614 - ยืมได้
3 7024615 - ยืมได้
4 7024616 - ยืมได้
5 7024617 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0