แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164851153
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 21 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว173น
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024618 - ยืมได้
2 7024619 - ยืมได้
3 7024620 - ยืมได้
4 7024621 - ยืมได้
5 7024622 - ยืมได้
6 7024623 - ยืมได้
7 7024624 - ยืมได้
8 7024625 - ยืมได้
9 7024626 - ยืมได้
10 7024627 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0