เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 11 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสั้น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเฉียบพลัน และผู้ป่วยนอก สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165775472
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA84.8 ว231ว เล่มที่: 11
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้ป่วย -- ดูแล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024653 - ยืมได้
2 7024654 - ยืมได้
3 7024655 - ยืมได้
4 7024656 - ยืมได้
5 7024657 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0