ไซนัสอักเสบจากเชื้อรา = Fungal rhinosinusitis

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165828758
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 156 หน้า, 21 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WV340 จ211ซ
 • Tags (หัวเรื่อง):
มัยโคซิส โพรงจมูกอักเสบ โพรงจมูก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024693 - ยืมได้
2 7024694 - ยืมได้
3 7024695 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0