กุญแจการแพทย์แผนไทย

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165864862
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 161 หน้า, 21 cm. (790 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB50.JT3 ธ143ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย
กุญแจการแพทย์แผนไทย

ธนิสร ศรีวานิชภูมิ

ผู้แต่งร่วม

 • ธนภณ ลิมปอารยะกุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024696 - ยืมได้
2 7024697 - ยืมได้
3 7024698 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0