การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165727907
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 199 หน้า, 26 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ม173ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024719 - ยืมได้
2 7024720 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
3 7024721 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1