ไวรัสวิทยา = Virology

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164384569
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: QW160 ว231ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไวรัสวิทยา
ไวรัสวิทยา = Virology

วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024722 - ยืมได้
2 7024723 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0