การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339991
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 218 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WT120 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้สูงอายุ -- การดูแล การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024745 - ยืมได้
2 7024746 - ยืมได้
3 7024747 - ยืมได้
4 7024748 - ยืมได้
5 7024749 - ยืมได้
6 7024750 - ยืมได้
7 7024751 - ยืมได้
8 7024752 - ยืมได้
9 7024753 - ยืมได้
10 7024754 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0