กายวิภาคศาสตร์และนิติวิทยากระดูกของกระดูกแกนกลาง = Anatomy and forensic osteology of the axial skeleton

 • สถานะ: (0/24) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164295186
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 110 หน้า, 29 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021036 - ยืมได้
2 7021037 - ยืมได้
3 7021038 - ยืมได้
4 7021039 - ยืมได้
5 1000010 - ยืมได้
6 1000011 - ยืมได้
7 1000012 - ยืมได้
8 1000013 - ยืมได้
9 1000014 - ยืมได้
10 1000015 - ยืมได้
11 1000016 - ยืมได้
12 1000017 - ยืมได้
13 1000018 - ยืมได้
14 1000019 - ยืมได้
15 1000020 - ยืมได้
16 1000021 - ยืมได้
17 1000022 - ยืมได้
18 1000023 - ยืมได้
19 1000024 - ยืมได้
20 1000025 - ยืมได้
21 1000026 - ยืมได้
22 1000027 - ยืมได้
23 1000028 - ยืมได้
24 1000029 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0