ไมเกรนและโรคปวดศีรษะอื่นๆ = Migraine and other headaches

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161836504
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-06-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 171 หน้า, 21 cm. (225 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WL344 ก216ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไมเกรน ปวดศีรษะ ปวดหัว -- โรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024905 - ยืมได้
2 7024906 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0