เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ = Applied Thai traditional pharmacy

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741960569
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 482 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: QV770.JT3 ส86ภ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024991 - ยืมได้
2 7024992 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0