โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163147165
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WH250 อ251ล
 • Tags (หัวเรื่อง):
โลหิตวิทยา ลิวคีเมีย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024998 - ยืมได้
2 7024999 - ยืมได้
3 7025000 - ยืมได้
4 7025001 - ยืมได้
5 7025002 - ยืมได้
6 7025003 - ยืมได้
7 7025004 - ยืมได้
8 7025005 - ยืมได้
9 7025006 - ยืมได้
10 7025007 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0