การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747557565
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เมืองที่พิมพ์: นครศรีธรรมราช
 • ลักษณทางกายภาพ: 344 หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวชศาสตร์ --  การพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025064 - ยืมได้
2 7025065 - ยืมได้
3 7025066 - ยืมได้
4 7025067 - ยืมได้
5 7025068 - ยืมได้
6 7025069 - ยืมได้
7 7025070 - ยืมได้
8 7025071 - ยืมได้
9 7025072 - ยืมได้
10 7025073 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0