การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747557572
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เมืองที่พิมพ์: นครศรีธรรมราช
 • ลักษณทางกายภาพ: 304 หน้า, 29 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก227 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025074 - ยืมได้
2 7025075 - ยืมได้
3 7025076 - ยืมได้
4 7025077 - ยืมได้
5 7025078 - ยืมได้
6 7025079 - ยืมได้
7 7025080 - ยืมได้
8 7025081 - ยืมได้
9 7025082 - ยืมได้
10 7025083 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0