กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล

 • สถานะ: (1/22) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 499 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017700 - ยืมได้
2 7021040 - ยืมได้
3 7021041 - ยืมได้
4 7021042 - ยืมได้
5 1000030 - ยืมได้
6 1000031 - ยืมได้
7 1000032 - ยืมได้
8 1000033 - ยืมได้
9 1000034 - ยืมได้
10 1000035 - ยืมได้
11 1000036 - ยืมได้
12 1000037 - ยืมได้
13 1000038 - ยืมได้
14 1000039 - ยืมได้
15 1000040 - ยืมได้
16 1000041 - ยืมได้
17 1000042 - ยืมได้
18 1000043 - ยืมได้
19 1000044 - ยืมได้
20 1000045 - ยืมได้
21 1000046 - ยืมได้
22 1000047 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 1